47NEWS >  共同ニュース >  社会 記事一覧
共同ニュース
社会 記事一覧

 大阪府議会は会期末の24日夜の本会議で、森友学園の小学校設置認可の審議過程を検証する調査特別委員会(百条委員会)設置を求めて自民党が出した動議を否決した。大阪維新の会や公明党などの反対多数。  大阪…     [記事全文]

2017/03/24 22:40  【共同通信】


  1|  2 |  3 |  4 |  5 |  6